Текст статті - PDF

УДК 130.2 

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).11

В. А. Сіверс, д-р філос. наук, проф. 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

вул. Лаврська, 9, Київ, 02000, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 ЕМУЛЯЦІЯ І ЖЕРТВА (ДО АНАЛІЗУ ЦІННІСНОГО АСПЕКТУ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МОДЕЛІ НІКА БОСТРОМА) 

 Актуальність теми визначена прогнозами філософів і футурологів щодо наближення стану сингулярності, чинником якого є створення штучного інтелекту (ШІ). Стаття присвячена розгляду філософсько-аксіологічних аспектів розвитку ШІ у зв'язку з проблемою "завантаження цінності" Ніка Бострома та необхідністю врахування ціннісного вектора, тематизованого у статті в понятті "жертва". Якщо свідомість може бути представлена як здатність відображення, а поява життя неможлива без реплікації, тобто самокопіювання, то розвиток такого уявлення передбачає, що копіювання відбувається знову і знову, але не повністю, не-довершено, тобто на іншій основі. Зміна цієї основи означає можливість втрати наявного існування як результату дії механізма самокопіювання й окреслює можливість уведення поняття "жертва". Метою статті є обґрунтування на основі феноменологічного підходу, методу аналогії та комплексного аналізу перспективного висновку, що дослідженням ШІ слід надати можливість розвиватись вільно і без обмежень, а людині слід забезпечити умови такого дослідження, що у перетвореній формі маніфестує етапи жертовного руху людини до невідворотного результату "завантаження цінності" у певну імітаційну систему.

Ключові слова: сингулярність, штучний інтелект, аксіологія, жертва, завантаження цінності, завантаження жертви, копіювання, переживання, смисл.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы / Н. Бостром [пер. с англ. С. Филина]. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 496 с.

2. Гаспарян Д. Э. Таинство естественной семантики: трансцендентальное измерение смысла и проблема искусственного интеллекта / Д. Э. Гаспарян // Вопросы философии, № 4. – 2017. – С. 81‒95.

3. Глик Д. Информация. История. Теория. Поток / Д. Глик [пер. с англ. М. Кононенко]. – М.: АСТ, Corpus, 2013. – 576 с.

4. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз [пер. с англ. П. Петров]. – М.: CORPUS, 2013. – 149 с.

5. Сіверс В. А. Проблема "третьої людини" у Аристотеля в аспекті імплементації принципу рекурсивності / В. А. Сіверс // Культура і сучасність: альманах, № 1. – 2016. ‒ С. 12‒13.

6. Уайтхед А. Избранные работы / А. Уайтхед. ‒ М.: Прогресс, 1990. ‒ 512 с. 

 © Сіверс В. А. 2018