Текст статті - PDF

УДК 008:331.546

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).11

В. С. Гриценко, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГУМАНІТАРНА ЕРУДИЦІЯ У ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЯХ КУЛЬТУРОЛОГА

Стаття присвячена дослідженню гуманітарної освіченості як ознаки фаховості культуролога. Окрему увагу приділено актуалізації культурології як науки, здатної впливати на сучасні процеси розвитку культури, розглянуто необхідність врахування даного фактора у формуванні культурологічних компетенцій. Гуманітарне "всебачення" культурології розглянуто як підстава бути домінантом сучасної гуманітаристики.

Ключові слова: гуманітаристика, ерудиція, гуманітарний домінант, культура, сутність людини, сутнісна універсальність, фахові компетенції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Жукова О. А. Избранные работы по философии культуры. − М.: ЛитРес, 2015. – 840 c. Режим доступу: https://www.litres.ru/olga-zhukova- 2/izbrannye-raboty-po-filosofii-kultury/

2. Кириллова О. С. Постмодернистский синдром междисциплинарности в  гуманитаристике:  проект  "культурология"  //  Философия  в  современном мире:  диалог  мировоззрений:  Материалы  VІ  Российского  философского конгресса  (Нижний  Новгород,  27‒30  июня  2012  г.)  −  Режим  доступу: www.scicenter  online/russkaya−filosofiya−scicenter/postmodernistskiy−sindrom−mejdistsiplinarnosti− 161439.html

3. Флиер  А. Я.  Культурология  как  гуманитарная  наука  //  Общественные науки и современность. − 2005, № 1. − С. 163‒164.

4. Фортова А. И. О диалектическом единстве нравственного и эсте- тического / А. И. Фортова. − К.: Вища школа: Изд-во при Киевском ун-те, 1985. – 151 с.

5. Эпштейн М. Н. Проективный словарь по философии. Новые по- нятия  и  термины.  Современная  техника,  софийность  и  ангелология

[Електронний  ресурс]  //  Топос.  Литературно-философский  журнал. − 03.12.2003. Режим доступу: www.topos.ru/article/1846

6. Эпштейн  М. Н.  Транскультура.  Культурология  в  практическом измерении  //  Эпштейн  М. Н.  Знак  пробела:  О  будущем  гуманитарных наук. − М.: Новое литературное обозрение, 2004. − С. 622‒634.

 © Гриценко В.С. 2018