Текст статті - PDF

УДК 130.2:[7.035.7:7.045](4)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.2(3).05

Т. К. Огнєва, канд. філос. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ У КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ XVII СТОЛІТТЯ

У статті здійснюється аналіз культурологічних процесів у період становлення першого національного відродження України. Об’єктом художньо-естетичного дослідження, на відміну від попередніх часів, все частіше стає людина та природа, стимулом розвитку літератури та мистецтва виступає прагнення художнього освоєння реального світу. Потреба пізнання, розвиток положень, форм та методів звільнення людського розуму від догматично-релігійного світогляду виявляються у секуляризації культури України ХVІІ століття. Значний вплив на зміну світоглядної концепції в українській культурі справило західноєвропейське Відродження. Доба, що прийшла за Середньовіччям, всебічно розкрила людину як у соціальному, так і в естетично-художньому аспекті, а рух гуманістичних ідей Західною та Східною Європою привів до глибшого зацікавлення людиною як особистістю. Не уникла цього процесу і Україна – поступово формується новий ідеал людини, заснований на індивідуальній культурі, духовній свободі. та переосмислюється призначення людини у світі. Складні політичні та соціально-економічні обставини ХVІІ століття в Україні вимагали особливих, прогресивних на той час, характеристик розвитку культурологічних тенденцій. Широкий культурно-національний рух, який ґрунтувався на опорі польськошляхетському гнобленню та боротьбі проти окатоличення, викликав розквіт книгодрукування, поширення освіти і наукових знань та піднесення у мистецтві і літературі антропоцентричного світогляду. Важливим аспектом ренесансного мислення визначається прагнення досконало вивчити довколишній реальний світ, що торує шлях науковості та освітянству. Саме ці виявлення українського ренесансного світобачення набувають значного масштабу у духовній культурі України XVІІ століття.
Ключові слова:
гуманізм, українська культура, Ренесанс, секуляризація, мистецтво, світогляд.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вишенский И. Сочинения / И. Вишенский. – М.‒Л., 1955. – 372 с.
2. Гизель И. Миръ с Богомъ человеку / И. Гизель. – К.: Друкарня Лаври, 1669. – 666 (8) арк.
3. Жолтовський П. Художнє життя на Україні в ХVІ‒ХVІІІ ст. / П. Жолтовський – К.: Наукова думка, 1983. – 177 с.
4. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих в Україні. Книга перша (1574–1700) / Я.Запаско, Я.Ісаєвич. – Львів: Вища школа, 1981. – 135 с.
5. Історія української культури. – Нью-Йорк, 1990. – 719 с.
6. Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. – К.: Мистецтво, 1994. – 238 с.
7. Німчук В. Києво-Могилянська академія і розвиток української лінгвістики ХVІІ‒ХІХ (Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів) / В. Німчук. – К.: Наукова думка,1988. – 184 с.
8. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко . – К., 1918. – 272 с.
9. Пам’ятки братських шкіл на Україні. Кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.: тексти і дослідження. – К.: Наукова думка, 1988. – 563 с.
10. Паславський І. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці ХVІ – першій третині ХVII ст. / І. Паславський – К.: Наукова думка, 1984. – 128 с.
11. Перетц В. Древнерусские княжеские жития в украинских переводах XVII в. / В. Перетц // Перетц В. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI‒XVIII веков. – М.‒Л., 1962. – 255 с.
12. Перетц З. К постановке изучения старинного театра в России / З. Перетц // Стариннный театр в России ХVІІ‒ХVІІІ веков. – СПб, 1923. – 179 с.
13. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. – М, 1897. – Вып. 2. – 202 с.
14. Ставровецкий К. Євангеліє учителное / К. Ставровецкий . – Рохманов, 1619. – 363 (8) арк.
15. Українська поезія XVII століття: Перша половина: Антологія. – К.: Радянський письменник, 1988. – 358 с.
16. Шляпкін І. Св. Димитрий Ростовский и его время / І. Шляпкін . – СПб, 1891. – 456 (105)с.

Огнєва Т.К., 2018.