Назад до архіву

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. №1(4) 2019

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4)

Теоретична культурологія  
А. Ю. Морозов СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ І "НЕ-СВІТОВЕ": ЕТИЧНІ І МЕТАФІЗИЧНІ РАКУРСИ
Б. Е. Носенок ТОПОГРАФІЯ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ НАУЦІ
О. Ю. Павлова СЕМАНТИЧНИЙ ЗСУВ СИМВОЛІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ (ЧАСТИНА 1)
Г. П. Подолян ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ КОМПАРАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
М. М. Рогожа СПЕЦИФІКА МОРАЛІ ДОБИ ПЛИННОЇ СУЧАСНОСТІ
В. В. Співак СПАДЩИНА АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В. Е. Туренко ПОЛЕМІЧНІСТЬ ТА АГОНАЛЬНІСТЬ ДИСКУРСУ ЛЮБОВІ: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД
Практична культурологія  
О. О. Геращенко  ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОСТКАТАСТРОФІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
О. А. Гриценко  НАРАТИВИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
І. В. Живоглядова МУЗИЧНЕ ТВОРЕННЯ "ЛЮДСЬКОГО" ЯК СМИСЛОУТВОРЮЮЧИЙ ЧУТТЄВИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
В. Г. Нападиста  З ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: НАЗАРІЙ АНТОНОВИЧ ФАВОРОВ
І. В. Нарський  ВИГАДКА В ОБҐРУНТУВАННІ "СПРАВЖНОСТІ": ЯК РАДЯНСЬКІ ХОРЕОГРАФИ ОБҐРУНТОВУВАЛИ НАРОДНИЙ ХАРАКТЕР СВОЇХ ТВОРІВ
Р. М. Русін ПОСТМОДЕРНІЗМ: ЕСТЕТИКА І МИСТЕЦТВО ВІРТУАЛЬНОСТІ
А. М. Тормахова  ВПЛИВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НА ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ МІСТА 
Наукове життя. Новини культури  
 В. Г. Нападиста  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. В. СПІВАКА "ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ХVІІ СТОЛІТТЯ" (Чернігів: SCRIPTORIUM, 2018. – 328 с.)
 Б. Е. Носенок РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ Юнгер Е. Вогонь і кров / Пер. з нім. О. Андрієвський. – К.: Видавець Анна Клокун, 2018. – 336 с.
 М. М. Рогожа НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ) "ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ"

[УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. №1(4) 2019 - Повний текст] - PDF