Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 930.85 : 130.2

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).02

Б. Е. Носенок, аспірантка 1 року навчання

ОНР "Доктор філософії",

філософський факультет,

спеціальність "Культурологія",

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ТОПОГРАФІЯ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ НАУЦІ

Культуролог як дослідник-гуманітарій займає місце експерта. Актуальність даної теми обумовлена недостатньою розробленістю проблематики "культуральних досліджень" у вітчизняній культурології. Можна констатувати брак перекладених українською чи англійською мовами французьких джерел, опублікованих після 1975 р. Французька культурологічна наука, що розвивалася після 1975 р., майже не представлена в українській культурології. Сучасний етап розвитку французької історіографії, що лежить в основі історії культури, та культурології пов’язаний з підвищеною увагою до соціального знання. Цей етап характеризується розгортанням "критичного повороту", який виходить з таких принципів: міждисциплінарний підхід, значимість культурної експертизи, вимогливість до публікацій та багатоплановість їхніх форм, мультидисциплінарність. "Критичний поворот" торкається наступних сфер знання: la culturologie, les études culturelles, les sciences de la culture. У статті обґрунтовується доречність застосування поняття "культуральні дослідження" на означення процесів, що розгортаються у рамках французької гуманітаристики та пов’язуються виключно з теоретичними утвореннями у контексті соціальних наук.

Ключові слова: "культуральні дослідження", історія культури, "критичний поворот", "нова історія", міждисциплінарність, соціальне знання, "культурна історія".

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Берк П. Что такое культуральная история? / П. Берк [пер. с англ. И. Полонской; под науч. ред. А. Лазарева; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"]. ‒ М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. ‒ 240 с.

2. Вирильо П. Машина зрения / П. Вирильо [пер. с фр. А. Шестакова]. ‒ СПб.: Наука, 2004. ‒ 140 с.

3. Воскобойников О. С. О своем учителе. Жан-Клод Шмитт: Четвертое поколение школы "Анналов" / О. С. Воскобойников // Поколения ВШЭ. Ученики об учителях / М. М. Юдкевич, Ю. В. Иванова и др.; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. ‒ 232 с. ‒ С. 113–117.

4. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года / Ж. Дюби // Одиссей. Человек в истории. 1991. Культурно-антропологическая история сегодня. ‒ М.: Наука, 1991. ‒ С. 48–59.

5. Зашкільняк Л. Методологія історії: від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк ‒ Львів: Львівський національний університет імені І. Франка, 1999. ‒ 228 с.

6. Івашина О. О. Загальна теорія культури / О. О. Івашина ‒ К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. ‒ 215 с.

7. Могильницкий Б. Г. История на переломе: некоторые тенденции развития современной исторической мысли / Б. Г. Могильницкий // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований. ‒ М.: ИВИ РАН, 2004. ‒ С. 5–22.

8. Олабарри И. "Новая" новая история: структура большой длительности / И. Олабарри // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. ‒ Выпуск 2. ‒ Харьков: Константа, 2004. ‒ С. 176–207.

9. Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального [Електронний ресурс] / Ж. Ревель. ‒ Режим доступу: URL: http://krotov.info/libr_min/17_r/ev/vel.html.

10. Трубникова Н. В. Французская историческая школа "Анналов" / Н. В. Трубникова ‒ М.: Квадрига, 2016. ‒ 336 с.

11. Anheim É. L’historiographie est-elle une forme d’histoire intellectuelle? La controverse de 1934 entre Lucien Febvre et Henri Jassemin. Revue d’histoire moderne & contemporaine / É. Anheim ‒ 2012/5. ‒ № 59-4bis. ‒ P. 105–130. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://www.cairn.info/revue-d-histoiremoderne-et-contemporaine-2012-5-page-105.htm.

12. Annales. Histoire, Sciences Sociales (Annales HSS). [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://annales.ehess.fr/.

13. Dufays J.-M. L’histoire de l’historiographie moderne activites internationales et tendances recentes de la recherche (1970–1984). [Електронний ресурс] / J.-M. Dufays ‒ Режим доступу: https://www.journalbelgianhistory.be/nl/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC%2C%2015%2C%201984%2C%203-4%2C%20pp%20511-539.pdf.

14. Durand G. Les structures anthropologiques de l’imaginaire / G. Durand – Paris, Dunod, first edition, 1984. ‒ 536 p.

15. Espaces Temps. Revue indisciplinaire de sciences sociales. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://www.espacestemps.net.

16. Histoire et sciences sociales. Un tournant critique? Annales ESC, mars-avril 1988. ‒ №2. ‒ P. 291–293. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-2649_1988_num_ 43_2_283489.pdf.

17. Revel J. Histoire et sciences sociales: les paradigmes des Annales. Revue des Annales. Economies, sociétés, civilisations. ‒ 34ᵉ année, 1979. ‒ №6. ‒ P. 1360–1376. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2007-1-page-101.htm.

18. Rubin M. Cultural history I: what's in a name? [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/cultural _history.html.

© Б. Е. Носенок, 2019