Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 72.01+001.18

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).03

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук.,

проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СЕМАНТИЧНИЙ ЗСУВ СИМВОЛІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ (ЧАСТИНА 1)

У статті здійснюється аналіз способу сигніфікації символічної архітектури. Виконується спроба виявлення відмінності між сим-волічною формою ритуалу та символічної архітектури, а також того семантичного зсуву, що ця відмінність організації символів породжує. Застосування стратегій семантичного аналізу до матеріалу естетики Г. Гегеля дозволяє не лише розширити горизонти самої прикладної семантики, але й зрозуміти закономірності формування художньої культури та естетичного процесу в цілому.

Ключові слова: символ, символічна архітектура, семантика, семантичний зсув, спосіб означування, Г. Гегель.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гадамер Г. Актуальность прекрасного и другие эссе / Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 377 c.

2. Гегель Г. Лекции по эстетике. Т. 3. Система отдельных искусств. [Електронний ресурс] / Г. Гегель. – Режим доступу: http://esthetiks.ru/gegel- lektsii-po-estetike/tom-tretiy-sistema-otdelnyih-iskusstv.html

3. Леш С. Соціологія постмодернізму / С. Леш. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с.

4. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. [Електронний ресурс] / Р. Отто. – Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=231543&p=1

5.Панофский Э. Перспектива как символическая форма / Э. Панофский – СПб: Азбука-классика, 2004. – 336 с.

6. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки [Електронний ресурс] / В. Пропп. – Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/ Propp_2/index.php

7. Cтоян С. Культурно-історичні метаморфози символізму в європей- ському образотворчому мистецтві / С. Cтоян – К.: Міленіум, 2014. – 358 с.

8. Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. [Електронний ресурс] / О. Фрейденберг. – Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=75759

9. Элиаде М. Священное и мирское [Електронний ресурс] / М. Елиаде. – Режим доступу: http://www.golubinski.ru/socrates/eliade/index.html

© О. Ю. Павлова, 2019