Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 130.2:001.891:008

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).04

Г. П. Подолян, канд. філос. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ДО ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ КОМПАРАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Статтю присвячено аналізу актуальності компаративних досліджень в сучасних умовах глобального світу. Визначаються іманентні для будь-якої культури форми спілкування, освоєння чужого досвіду культурного буття, міжкультурні взаємовпливи. Осмислюється культуротворчий характер комунікативної, діалогічної природи західної культури як важлива засада появи порівняльно-історичного методу вивчення культурної різноманітності. Акцентується увага на продуктивному досвіді культурної взаємодії, започаткованому у Давній Греції і розвинутому подальшими наступниками у західному світі. Прослідковується історія розвитку компаративної традиції через окреслення основних чинників, які у своїй сукупності сформували сприятливу основу для появи системних наукових досліджень за допомогою компаративного методу. Вказуються основні тенденції сучасних компаративних розвідок і невирішені проблеми.Позначаються напрями евристичного розвитку подальших перспектив даного методу культурологічного аналізу.

Ключові слова: порівняльно-історичний метод, компаративний метод, компаративні дослідження, компаративістика, спілкування, діалог, комунікація.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ахутин А. Европа – форум мира / А. Ахутин – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 88 с.

2. Біблер В. Культура. Діалог культур / В. Біблер – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. – 368 с.

3. Вальденфельс Б. Топографія чужого: студії до феноменології Чужого / Б. Вальденфельс – К.: ППС-2002, 2004. ‒ 206 с.

4. Озадовська Л. В. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні: Монографія / Л. В. Озадовська – К.: Вид. ПАРАПАН, 2007. – 164 с.

© Г. П. Подолян, 2019