Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 378.4(477-25): 929 Н. Фаворов "18"

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.1(4).11

В. Г. Нападиста, канд. філос. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

З ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: НАЗАРІЙ АНТОНОВИЧ ФАВОРОВ

У статті здійснено реконструкцію життєвого шляху та проаналізовано основні тематичні складові творчого спадку Назарія Антоновича Фаворова (1820‒1897), доктора богослов’я, професора, який упродовж майже чотирьох десятиліть (1859‒1897) викладав моральне богослов’я в Університеті Св. Володимира та був настоятелем університетської церкви. Основна тематика мораліста-богослова зосереджена навколо проблем походження моралі, кореляції вчення про мораль з релігійними та філософськими засновками,характерних ознак суб’єкта моральної діяльності, свободи волі та обґрунтування її значимості для морального буття людини, мо-рального вибору, моральних якостей та їхнього місця і ролі у людській сутності. Смислові акценти при обґрунтуванні означених те-матичних складових творчих студій Н. А. Фаворова базувалися на основних положеннях православної релігійної доктрини. Напрацю-вання Н. А. Фаворова хоч і не відзначаються цілковитою оригінальністю, та мають ґрунтовний, розлогий, цілісний виклад основних проблем морального буття людини, широко трансльований в освітньому просторі України другої половини ХІХ ст., що робить його творчий спадок вагомим та значущим в національному історико-культурному контексті.

Ключові слова: Університет Св. Володимира, Н. А. Фаворов, моральне богослов’я, моральна діяльність, свобода волі, моральний вибір, моральні якості.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Корольков И. Н. Протоиерей Назарий Антонович Фаворов (некролог) / И. Н. Корольков // Труды Киевской духовной Академии. – 1897. – No 1. – С. 454–479.

2. Певницкий В. Мои воспоминания / В. Певницкий // Руководство для сельских пастырей. – 1910. – No 50. – С. 349–385.

3.Письма профессора университета св. Владимира протоиерея Н. А. Фаворова к протоиерею Петру Гавриловичу Лебеденцеву // Киев- ская старина. – 1901. – No 11. – С. 169–199, No 12. – С. 346–374.

4. Письмо в Совет Киевской духовной академии почетного члена ее Л. С. Мацеевича // Труды Киевской духовной Академии. – 1911. – Т. 2. – С. 510 – 540.

5. Русин Н. Профессор протоиерей Назарий Антонович Фаворов и его богословские труды / Н. Русин. – К., 1911. – 276 с.

6. Фаворов Н. А. Основные понятия о нравственности / Н. А. Фаворов // ІР НБУ ім. В. Вернадського. – Лєбєдєв 705. – No 41. – 215 арк.

7. Фаворов Н. А. О христианской нравственности (из чтений по Закону Божию слушательницам высших женских курсов в Киеве) / Н. А. Фаворов // Труды Киевской духовной Академии. – 1879. – No 10. – С.191–226.

8. Фаворов Н. Очерки нравственного православно-христианского учения / Н. А. Фаворов. – К., СПб.,1894. – 220 с.

9. Хижняков В.М. Воспоминания земского деятеля / В. М. Хижня- ков. – Петроград: Издательство "Огни",1916. – 251 с.

© В. Г. Нападиста, 2019