Назад до випуску

Текст статті - PDF

М. І. Коробко, канд. філос. наук,

асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛІБЕРТАРІАНСТВО ТА ФІЛОСОФІЯ ОБ'ЄКТИВІЗМУ АЙН РЕНД

У статті дається загальний огляд ідеології лібертаріанства. Метою статті є аналіз головних ідей лібертаріанського руху та їх- нього зв'язку з філософією об'єктивізму Айн Ренд. Суть цього ідеологічно-політичного напрямку неможливо уявити без філософсько- го доробку американської письменниці російського походження Айн Ренд. Головною ідеєю лібертаріанців є відстоювання ринкових свобод та заперечення проти перерозподілу за допомогою оподаткування для реалізації ліберальної теорії рівності. Сучасного зна- чення та політичного забарвлення цей рух набув в кінці 30-х ‒ на початку 40-х років ХХ ст. в США, коли з'явилося достатньо багато противників політики "Нового курсу" президента США Ф. Рузвельта. Айн Ренд була однією з перших, хто підтримав лібертаріанців, але з часом вона стала від них віддалятися з різноманітних причин як особистого, так і філософсько-світоглядного характеру. В Україні сьогодні цей рух набув популярності завдяки ідеологічному спрямуванню політичної партії "Слуга народу".

Ключові слова: Айн Ренд, ідеологія, капіталізм, лібертаріанство, об'єктивізм, політика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бендукідзе К. Як подолати корупцію – більше держави чи мен- ше держави? / Каха Бендукідзе // Моральність капіталізму: те, про що ви не почуєте від викладачів / за ред. Тома Дж. Палмера; пер. з англ. – К.: Основи, 2014. – С. 12‒13.

2. Боаз Д. Ключові поняття лібертаризму / Девід Боаз // Лібе- ралізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД "Простір", "Смолоскип", 2009. – С. 35‒42.

3. Вильгоцкий А. Кто такая Айн Рэнд? / Антон Вильгоцкий. – Москва: АСТ, 2015. – 352 с.

4. Келлі Д. Айн Ренд і капіталізм: моральна революція / Девід Келлі // Моральність капіталізму: те, про що ви не почуєте від викла- дачів / за ред. Тома Дж. Палмера; пер. з англ. – К.: Основи, 2014. – С. 75‒88.

5. Кимлика У. Современная политическая философия: введение [Текст] / Уилл Кимлика; пер. с англ. С. Моисеева; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010. – 592 с.

6. Мізес Л. Лібералізм у класичній традиції / Людвіґ фон Мізес // Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД "Простір", "Смолоскип", 2009. – С. 3‒19.

7. Нолутшунгу Т. А. Комбінація політичної й економічної свободи дозволяє людству творити чудеса / Темба А. Нолутшунгу // Моральність капіталізму: те, про що ви не почуєте від викладачів / за ред. Тома Дж. Палмера; пер. з англ. – К.: Основи, 2014. – с. 99‒102.

8. Рэнд А. Источник. Два тома в одной книге / Айн Рэнд; пер. с англ. ‒ М.: Альпина Паблишер, 2013. ‒ 800 с.

9. Рэнд А. Капитализм: Незнакомый идеал / Айн Рэнд; С добав- лением статей Натаниэля Брандена, Алана Гринспена и Роберта Хес- сена; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 422 с.

10. Рэнд А. Ответы: Об этике, искусстве, политике и экономике / Айн Рэнд; Под ред. Роберта Мэйю; Пер. с англ. – М.: Альпина Пабли- шер, 2012. – 282 с.

11. Фишман Л. Кривое зеркало Модерна: Айн Рэнд и ее этика / Леонид Фишман // Вестник НГУ, Т. 10. – Вып. 3. – 2012. – С. 185‒191.

12. Lord Acton. Letter to Archbishop Mandell Creighton (Apr. 5, 1887) [Електронний ресурс] / John Emerich Edward Dalberg, Lord Acton. – Ре- жим доступу: http://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html.

13. Votes and Proceedings of the House of Representatives [Елек- тронний ресурс]. – 1755–1756 (Philadelphia, 1756). – pp. 19–21. ‒ Режим доступу: http://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-06-02-0107.

© М. І. Коробко, 2019