Назад до випуску

Текст статті - PDF

А. І. Тапол, магістр культурології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КРИЗА ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК МОДЕРНУ

Стаття присвячена аналізу розмивання базових настанов візуальних практик Модерну, зокрема режиму та способу сигніфікації. Описується загальна динаміка історичних типів візуальних практик та місце режиму бачення Модерну в ній. Визначаються візуальні параметри способів сигніфікації реалізму та модернізму, в логіці трансформації яких описується криза модерних візуальних практик. Доводиться статус фотографії як базової візуальної практики способу сигніфікації модернізму.

Ключові слова: візуальна практика, Модерн, спосіб сигніфікації, реалізм, модернізм, фотографія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Арнхейм Р. О природе фотографии / Р. Арнхейм // Р. Арнхейм. Новые очерки по психологии искусства. – Москва: Прометей, 1994. – C. 119–132.

2. Барт Р. Camera lucida [Електронний ресурс] / Р. Барт. – М.: Ad Marginem. Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ camera/index.php.

3. Беньямин В. Краткая история фотографии [Електронний ре- сурс] / В. Беньямин // В. Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической вопроизводимости. Избранные эссе. – Москва: Медиум, 1996. – С. 66‒92. – Режим доступу: http://www.academyphotos.ru/library/ benjaminkratrayaistoriya.pdf

4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин // В. Беньямин. Произведение искус- ства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. – Москва: Медиум, 1996. – С. 15‒66.

5. Бурдье П. Варварский вкус: Пьер Бурдье о социальном приме- нении фотографии [Електронний ресурс] / П. Бурдье. – Режим доступу: https://theoryandpractice.ru/posts/10084-pierre-bourdieu-photography-a- middle-brow-art

6. Вирильо П. Машина зрения [Електронний ресурс] / П. Вирильо. – СПб.: Наука РАН, 2004. – 141 с. – Режим доступу: https://monoskop.org/images/1/19/Virilio_Paul_ Mashina_Zreniya.pdf

7. Киттлер Ф. Фотография / Ф. Киттлер // Ф. Киттлер. Оптические медиа. – Москва: Логос, 2009. – С. 128–160.

8. Леш С. Соціологія постмодернізму / С. Леш. – Львів: Кальварія, 2003. – 344 с.

9. Мерло-Понти М. Око и дух / М. Мерло-Понти. – Москва: Ис- кусство, 1992. – 61 с.

10. Митчелл У. Иконология. Образ. Текст. Идеология / У. Митчелл. – Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. ‒ 237 с.

11. Павлова О. Візуальна культура як поле ліквідності модерну / О. Павлова // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музико- знавство. – 2015. ‒ Вип. 2. ‒ С. 15‒19. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2015_2_5

12. СонтагС.Офотографии/С.Сонтаг.–М.:АдМаргинемПресс, 2013. – 272 с.

13. Хайдеггер М. Время картины мира [Електронний ресурс] / М. Хайдеггер. Режим доступу: http://www.odinblago.ru/filosofiya/ haydegger/khaydegger_m_vremya_kartin/vremya_kartin0/

14. Alexander, J., Bartmanski, D. Introduction Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life (Cultural Sociology) / J.Alexander, D. Bartmanski // Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life. – New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2012. – Р. 1–15.

15. Banks,M.,Morphy,H.Introduction:rethinkingvisualanthropology/ M.Banks, H. Morphy //Rethinking visual anthropology. – New Haven: Yale University Press, 1997. – Р. 1- 36.

16. Bauman, Z. Liquid Modernity / Z. Bauman. – Cambridge: Polity Press; Blackwell, 2000. – 228 р.

17. Bourdieu P. Photography: A Middle-brow Art. ‒ Oxford: Polity Press, 1998. – 217 p.

18. Bryson, N., Holly, M., Moxey, K. Introduction / N. Bryson, M. Holly, K. Moxey // Visual Culture: Images and Interpretations. – Hanover, London: Wesleyan University Press, 1994. – P. XV–XXIX.

19. JenksC.VisualCulture/C.Jenks.‒London:Routledge,1995.– 207 p.

20. Mirzoeff N.What is visual culture? // The Visual Culture Reader / edited by N. Mirzoeff . – L., N.-Y.: Routledge, 1995. – P. 3–13.

© А. І. Тапол 2019