Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 904(2-55+394)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).11

О. Ю. Павлова, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІЗУАЛЬНИХ ПРАКТИК У КОНТЕКСТІ ПЕРВИННОЇ УРБАНІЗАЦІЇ

Стаття присвячена вивченню процесу первинної урбанізації як контексту трансформації візуальних практик. Це передбачає довгострокову перспективу вивчення міста як медіатора великої традиції. Народна культура в процесі формування цивілізації диферен- ціювалася на сільську та міську. Місто стало простором формування нових культурних стратегій: осмислення, впорядкування та управління. Це потребувало зміни й антропологічної моделі.

Якщо візуальні практики маленької традиції були включені в де-диференційовану структуру чуттєвих орієнтацій маленької культури, то велика традиція міської культури передбачала включення в свій простір через споглядання. Тим самим видовище отримало функцію управління підлеглими, а візуальні практики вирвалися з субстрату людських здібностей та отримали привілейований статус в ієрархії чуттєвих орієнтацій.

Ключові слова: візуальні практики, місто, первинна урбанізація, маленька традиція, велика традиція, цивілізація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Вебер М. Город. [Електронний ресурс] / М. Вебер. – Режим до- ступу: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3597

2. Вебер М. Феодализм, "сословное государство" и патримо- ниализм / М. Вебер // Ойкумена: Альманах сравнительных исследова- ний политических институтов, социально-экономических систем и ци- вилизаций. – 2011. – No 8. – С. 225–255.

3. Гадамер Г. Істина і метод / Г. Гадамер. – К.: Юніверсус, 2000. – 464 с.

4. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары. Кн. XI. 1964. / Ж. Лакан. – М.: Гнозис. 2004. ‒ 304 с.

5. Мерло-Понти M. Видимое и невидимое / М. Мерло-Понти. – Минск: Логвинов, 2006. – 400 с.

6. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / М. Фуко. – М.: Ad Marginem, 1999. – 479 с.

 

7. Redfield R. The Folk Society / R. Redfield // Classic essays on the Culture of the Cities, ed. by R. Sennett. – New-York: ACC, 1969. – P. 206–233.

8. Redfield R., Singer M. The Cultural Role of the Cities / R. Redfield, M. Singer // Classic essays on the Culture of the Cities, ed. by R. Sennett. – New-York: ACC, 1969. – P. 180–206.

9. Sennett R. Flesh and Stone: The Body And The City In Western Civilization. ‒ New York: Norton, 1994. – 431 p.

10. Sennett R. The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. ‒ New York: Norton, 1990. – 288 p.

© О. Ю. Павлова 2019