Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 130.2 (711:712)

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).13

В. С. Гриценко, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МІСТО І ПАРК: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СМИСЛІВ

Стаття присвячена взаємозалежній ідентифікації міста і парку, яка здійснюється шляхом візуалізації протилежності їх сутнісних смислів. Проаналізовано підстави для розгляду міста як простору відтворювання власне людського та необхідності його адекватно- го, сутнісно орієнтованого, міждисциплінарного вивчення. У цьому контексті парк розглянуто як візуальний легітиматор міста, міс- то ж – як відкриту динамічну структуру, що потребує різнорідних, у тому числі непрямих, ідентифікаторів. Таким чином, пропонується нова – кореляційна – модель їх дослідження, побудована на здатності візуальності фіксувати і передавати смисли.

Ключові слова: візуалізація cмислів, взаємозалежна самоідентифікація, мультивізуальність, візія міста, органічне бачення, зони візуального компромісу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрианов М. С. Невербальная коммуникация: психология и право / М. С. Андрианов. – М.: Институт общегуманитарных исследова- ний, 2007. – 256 с.

2. Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. Лицо города. / Серия: Эврика / А. Гутнов, В. Глазычев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 350 с.

3. Калиненко Н. А., Сагнаева А. Т. Восприятие визуальной среды жителями крупного города как экологический фактор (на примере г. Омска) / Н. А. Калиненко, А. Т. Сагнаева // Вестник Челябинского госу- дарственного педагогического университета. – 2009. ‒ No11. ‒ C. 317‒327.

4. Пирогов С.В. Контуры визуальных исследований города / С. В. Пирогов // Вестник Томского государственного университета. – 2013. ‒ No 376. – С. 59‒63.

5. Серто М. де. По городу пешком / М. де Серто // Социологическое обозрение. [Електронний ресурс] – 2008. – Т. 7. ‒ No 2. – С. 24‒38. ‒ Режим доступу: http://www.sociologica.hse.ru/data/2GII/G3/3G/I2IIB3429G/ 7_2_2.pdf.

6. Филин В. А. Визуальная среда города / В. А. Филин // Вестник Международной академии наук (Русская секция). – 2006. ‒ No 2. – С. 43‒50.

© В. С. Гриценко 2019