Назад до випуску

Текст статті - PDF

УДК 30:304.9

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2019.2(5).17

Г. П. Подолян, канд. філос. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ МІСТАХ

Статтю присвячено аналізу складних процесів соціальної поляризації як невід'ємної риси сучасного життя великих міст, що виявляється у протистоянні еліти й незаможних верств міського населення. Наголошується на спектрі основних причин, характерних рисах, що визначили наростання даних тенденцій у сучасних містах по всьому світу. Акцентується увага на руйнівному впливі соціальної поляризації на соціотворчі засади комунікації, взаємодії й інтеграції різних верств населення в межах одного міста. Через порів- няння практики існування міст у класичних культурах із сучасним досвідом функціонування великих міст аналізуються основні причини такого стану. Аналіз динамічного характеру міського життя дозволив виокремити основні рушійні сили соціальної поляризації – міксофобію та міксофілію ‒ та визначити їхні негативні впливи і позитивні можливості підтримання соціальної комунікації, взаємодії, домовленостей, обмінів у контексті функціонування великого міста сучасного глобального світу.

Ключові слова: міксофілія, міксофобія, сегрегація, соціальна поляризація, урбанізація, урбанізм, урбаністика.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бауман З. Индивидуализированное общество [Електронний ресурс] / З. Бауман. ‒ М.: Логос, 2005. ‒ 182 с. ‒ Режим доступу: http://socioline.ru/files/5/39/bauman_zigmunt_-_individualizirovannoe_ obshchestvo-2005.pdf

2. Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности / Пер. з англ. Антона Марчинського. – К.: Критика, 2013. – 176 с.

3. Ентоні Д. Кінг. Часи й простори модерності (або кому потрібен постмодернізм) // Глобальні модерності / За редакції М. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона; Пер. з англ. Т. Цимбала. – К.: Ніка-центр, 2013. – с. 158‒178.

4. Морен Е. Шлях. За майбутнє людства / Пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Ніка-центр, 2014. – 256 с.

5. Castells, Manuel. The Informational City. ‒ Oxford: Blackwell, 1989. ‒ 408 p.

6. Giddens, A. The Consequences of Modernity. ‒ Cambridge: Polity Press, 1990. ‒ 200 p.

7. Gumpert, G. and Drucker, S. The mediated home in a global village Communication Research, 4(1996). ‒ P. 422‒438.

8. Ellin, Nan. Fear and city building // Hedgehog Review. ‒ 5/3 (Fall 2003) ‒ P. 3‒61.

9. Ellin, Nan. Shelter from the storm, or form follows fear and vice versa // Architectural Press, 1997. ‒ P. 13‒26.

10. Flusty, Steven. Building paranoia // Architecture of Fear.‒1997.

© Г. П. Подолян 2019