Випуск №1(6) 2020

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2020.1(6).07

УДК 303.442.4:165.611

О. І. Оніщенко, д-р філос. наук, проф.

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-Карого,

вул. Ярославів Вал, 40, м. Київ, 01034, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІНТУЇТИВІЗМ АНРІ БЕРГСОНА ЯК КАТАЛІЗАТОР ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті проаналізовано процес входження інтуїтивізму Анрі Бергсона в європейський філософсько-естетичний та мистецтвознавчий простір від 1913 року – року оприлюднення першої англомовної інтерпретації ідей французького мислителя. Показано, як низка тез його філософської концепції трансформувалася у сферу художньої творчості, позитивно вплинувши на мистецьку практику ХХ ст., а також виокремлено досвід інтерпретації інтуїтивізму в українській гуманістиці.

Зазначається, що у складній структурі філософської системи Бергсона "інтуїція – інтуїтивізм" посідає особливе місце. Продемонстровано, що зацікавлене ставлення сучасників до ідей А. Бергсона супроводжувало увесь творчий шлях цього видатного філософа, а багатоаспектність його теорії приводила до виокремлення певних її частин як наріжних.

Ключові слова: інтуїтивізм, інтерпретація, інтуїція, інстинкт, інтелект, час, пам'ять.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Геращенко О. О. Візуальне мистецтво як інструмент реорганіза- ції посткатастрофічної пам'яті / О. Геращенко. // Українські культуроло- гічні студії: зб. наук. праць. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. – Випуск 1(4). ‒ С. 50–54.

2. Жукова Н. А. Елітарна література в іменах: монографія / Н. Жукова. – К.: Інститут культурології НАМ України, 2016. – 304 с.

3. Карр Г. У. Философия Бергсона в популярном изложении / [Соч.] Г. Уильдона Карра; Пер. с англ. И. Румер. ‒ М.: Творчество, 1913. ‒ 63 с.

4. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: навч. по- сібник / Л. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.

5. Левчук Л. Т. Інтуїтивізм і питання художньої творчості: моногра- фія / Л. Левчук. – К.: Мистецтво, 1969. – 93 с.

6. Read H. The meaning of art / H. Read. ‒ London: Penguin-Book, 1949. – 190 p.

© О. І. Оніщенко 2020