Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).01

 

УДК 821.16-312.9

І. В. Братусь, канд. філол. наук, доц. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 

б-р І. Шамо, 18/2, м. Київ, 02154, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID 0000-0002-8747-2611

ПРОТИДІЯ СИСТЕМИ Й АНТИСИСТЕМИ
В ПОВІСТІ БРАТІВ СТРУГАЦЬКИХ "РАВЛИК НА СХИЛІ"

Розглянуто аспекти протидії системи й антисистеми в повісті братів Стругацьких "Равлик на схилі". Доведено, що фантастам вдалося відтворити доволі складні аспекти взаємодії різних систем у межах літературного доробку. Широка палітра письменників увібрала в себе розуміння суперечностей, що мають глибинні причини. У статті про- демонстровано деякі аспекти взаємодії особистості і системи, системи й антисистеми. Особливу увагу приділено радянським реаліям, що стали основою для художньої картини фантастичного світу. Водночас вказано на унікаль- ність "Равлика на схилі". Однією з унікальних якостей виокремлено вплив на повість "Равлик на схилі" творчості Ф. Кафки (романи "Процес", "Замок"). У процесі аналізу повісті фокус протидії системи й антисистеми перенесено на уявлення про майбутнє. Доведено, що письменники відмовилися від притаманної їм у більш ранніх творах суцільно оптимістичної моделі майбутнього. Брати Стругацькі докладно опрацювали механізм неможливості еволюціонува- ти в майбутнє без докорінних змін у сутності людини.

Ключові слова: фантастика, Стругацькі, система, антисистема, література, Ф. Кафка, СРСР.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Братусь І. В., Кузьменко Г. В. Деякі культурно-історичні аспе- кти самоідентифікації особистості "інтелектуалів" у творах другої половини ХХ століття / І. В. Братусь, Г. В. Кузьменко // Арт-плат- форма. – Київ, 2020. – No 1. – С. 39–68.

2. Братусь І. В., Михалевич В. В., Гунька А. М. Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова "Інше життя". [Електронний ресурс] / І. В. Братусь, В. В. Михалевич, А. М. Гунька // Молодий вчений. – 2020. – No 4. – С. 638–640. – Режим доступу: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-132

3. Булгаков М. Мастер и Маргарита / М. Булгаков // Москва. – 1966. – No 11. – С. 6–131.

4. Гумилев Л. Н. Струна истории: лекции по этнологии / Л. Н. Гумилев; [сост., предисл., коммент. О. Г. Новиковой]. – 5-е изд. – Москва: Айрис-пресс, 2012. – 607, [1] с.

5. Крон А. Бессонница / А. Крон. – Москва: Советский писатель, 1979. – 448 с.

6. Микешин М. И. Социальная метафизика братьев Стругацких [Електронний ресурс] / М. Микешин // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. – 2015. – No4. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ sotsialnaya-metafizika-bratiev-strugatskih.

7. Огнев К. К. Экранизации братьев Стругацких и эволюция отечественного кинематографа [Електронний ресурс] / К. Огнев // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2018. – No 1. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ekranizatsii-bratiev- strugatskih-i-evolyutsiya-otechestvennogo-kinematografa.

8. Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть. Рассказы. Статьи, интервью / А.Стругацкий, Б.Стругацкий. – М.: Текст, 1993. – 479 с.

9. Стругацкий А., Стругацкий Б. Улитка на склоне и др. / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – М.: Текст, 1992. – 430 с.

10. Фролов А. В. Проблема периодизации творчества Аркадия и Бориса Стругацких [Електронний ресурс] / А. В. Фролов // Вестник БГУ. – 2012. – No 2 (1). – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/ n/problema-periodizatsii-tvorchestva-arkadiya-i-borisa-strugatskih.

11. Чубайс И. Рассказ 5. Новое наступление власти, 1946–1953 [Електронний ресурс] / И. Чубайс. – Режим доступу: https://echo.msk.ru/blog/i_chub/2823388-echo/

© І. В. Братусь, 2021