Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).08

УДК 791.3+792.9

О. О. Вербівська, студ. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДОСВІД АБСУРДУ:
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКА ПАРАДИГМА ТА ПАРАДИГМА ТЕАТРУ АБСУРДУ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ С. БЕКЕТА "НЕ Я")

Розкрито поняття абсурду в межах екзистенціалістської парадигми, тобто автороцентрично влаштованого досвіду абсурду, заснованого на втраті сенсу та відчаї екзистенційного порядку, й парадигми театру абсурду, для якого характерне підкреслення комічності ситуації, частково на базі аналізу монологічної вистави С. Бекета "Не Я". Для розгляду "Не Я" використано поняття образу-переживання, узяте зі сфери кінематографу. Компоненти образу- переживання, що сприяють витворенню тканини кінематографічної реальності та зобов'язують суб'єкта цієї реа- льності до тих чи інших дій, суголосні смисловій напруженості вистави, у якій найважливіше місце відведено абсур- дистському образотворенню на базі метафори голосу, що виконує функцію екрана, за яким приховується дитяча травма героїні. "Не Я" відзначається емфатичним значенням абстрагованості від декорацій, завдяки чому вистава втрачає статус сценічної театральності.

Ключові слова: абсурд, образ-переживання, сміх, часово-просторові координати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства / Я. Мукаржовский. – М.: Искусство, 1994. – С. 396–410.

2. Beckett, S. Not I / S. Beckett. – London: Faber&Faber, 1973. – 16 p.

3. Beckett, S. Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two Acts / S. Beckett. – New York: Grove Press, 1954. – 132 p.

4. Bergson, H. Laughter: An essay on the meaning of the comic / H. Bergson. – New York: Macmillan Company, 1911. – 200 p.

5. Camus, A. The Myth of Sisyphus / A. Camus. – New York: Penguin Random House, 2018. – 160 p.

6. Camus, A. The Stranger / A. Camus. – New York: Penguin Random House, 1989. – 123 p.

7. Deleuze, G. Cinema 1: The Movement-Image / G. Deleuze. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. – 250 p.

8. Ionesko, E. The Bald Soprano and Other Plays / E. Ionesko. – New York: Grove Press, 1982. – 160 p.

© О. О. Вербівська, 2021