Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).11

УДК 316.74

І. І. Маслікова, д-р філос. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СФЕРА КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСАХ НАЦІОТВОРЕННЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ГРОМАДЯН: ДОСВІД КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

Досліджено позитивний і негативний досвід консолідації громадян Франції та Німеччини засобами культури. Розг- лянуто практики збирання творів мистецтва, що вплинули на розвиток публічних музеїв і здатність відстоювати національні інтереси; практики об'єднання громадян навколо увічнених у пам'ятниках діячів культури; практики про- тистояння консервативних інтелектуалів та нових мистецьких кіл, що призвели до боротьби з інакомисленням, знищення книжок і формування ідеології нацизму; практики нацифікації системи освіти, що виявили загострення конфлікту між ідеальними чеснотами та реальною поведінкою учасників освітнього процесу та політиків, а згодом легітимували абсолютну покірність лідеру; практики комплектації бібліотечних фондів, що супроводжувалися розк- раданням публічних книгозбірень та приватних колекцій. Зазначено позитивні наслідки об'єднання громадян за допо- могою культурних інститутів та виявлено негативні ефекти консолідації громадян у сучасній культурній ситуації. Надано рекомендації щодо вибудовування стратегій культурної політики України.

Ключові слова: сфера культури, культурна політика, процеси націотворення, консолідація громадян, культурні інститути.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Х. Арендт; Пер. с англ. С. Кастальского и Н. Рудницкой. – М.: Европа, 2008. – 424 с.

2. Беннетт О. Культурная политика в Соединенном Королевстве: крах мотивировок и конец традиции / О.Беннетт; Пер. с англ. В. Г. Николаева // Журнал исследований социальной политики. – 2009. – Т. 7, No 1. – С. 65–88.

3. Валевський О. Л. Функції культури у формуванні суспільної консолідації / О. Л. Валевський // Аналітична записка. Серія "Гуманітар- ний розвиток". – 2019. – No 1. – С. 1–15.

4. Козлов Г. Замах на мистецтво: арт-детектив / Г. Козлов; Пер. із рос. С. Ушкалова. – К.: ArtHuss, 2018. – 336 с.

5. Маслікова І. І. У пошуках спільного блага: етичні колізії соціа- льних практик: Монографія / І. І. Маслікова. – К.: Вид. "Міленіум", 2018. – 338 с.

6. Мороз О. Нація овочів? Як інформація змінює мислення і по- ведінку українців / О. Мороз. – К.: Yakaboo Publishing, 2020. – 288 с.

7. Мосякин А. Ограбленная Европа. Вселенский круговорот сок- ровищ / А. Мосякин. – М.: Амфора, 2014. – 416 с.

8. Померанцев П. Це не пропаганда. Подорож на війну проти ре- альності / П. Померанцев. – К.: Yakaboo Publishing, 2020. – 288 с.

9. Ріделл А. Книжкові злодії: Про нацистські розкрадання бібліо- тек Європи та спроби повернути літературну спадщину; Пер. зі швед. В. Криницький / А. Ріделл. – Харків: Вид-во "Ранок": Фабула, 2020. – 400 с.

10. Тросби Д. Экономика и культура / Д. Тросби; Пер. с англ. И. Кушнаревой. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – 256 с. 11. Флеголент А. Париж. Лувр / А. Флаголент // Великие музеи ми-

ра. – 2011. – No 2. – 159 с.

© І. І. Маслікова2021