Назад до випуску

Текст статті - PDF

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2021.1(8).16

Д. К. Лященко, студ. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СТУДЕНТСЬКІ ОПИТУВАННЯ: ЯК ПЕРЕТВОРИТИ ФОРМАЛЬНІСТЬ У МОЖЛИВІСТЬ. КЕЙС КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2020 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/zvit/zvit-rektora-2020.pdf

2. Опитування студентів філософського факультету щодо якості дистанційної освіти (станом на І семестр 2020–2021 н. р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1pVdqtFXLWn RiOKZjK-XkqHyljEP_2FP4/view?usp=drivesdk

3. Результати опитування щодо якості освіти. Студентський пар- ламент університету. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://telegra.ph/Rezultati-opituvannya-shchodo-yakost%D1%96-osv%D1% 96ti-12-21

4. Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми / Затверджено Національним агентством із забезпе- чення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року – К.: ТОВ «Українсь- кий освітянський видавничий центр "Оріон"», 2020. – 66 с.

5. Український Католицький Університет. Сектор моніторингу якості освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academic.ucu.edu.ua/qa/

6. UNiDOS. Факультет соціології. Київський національний універси- тет імені Тараса Шевченка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unidos.univ.kiev.ua/?q=uk/pro_proekt

7. UNiDOS. Факультет соціології. Київський національний універси- тет імені Тараса Шевченка. Звіт за 15 хвилею моніторингу 1 курсу та Звіт за 15 хвилею моніторингу 2–6 курсів. [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу: http://unidos.univ.kiev.ua/?q=uk/zvity_pro_doslidzhennya

© Д. К. Лященко, 2021