Текст статті - PDF

УДК 130.2:7.01

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).16

Т. Каваляускас, д-р філософії, проф.

Університет Вітаутаса Великого

K. Donelaičio g. 58, м. Каунас, 44248, Литва

БУТТЯ В СІЛЬСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ: ПЕРСПЕКТИВА ЛИТОВСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

У статті аналізується литовська філософія буття в сільській культурі і мистецтві. Литовський філософ Арвідас Шльогеріс, слідуючи за Мартіном Гайдеґґером, перебуває в онтологічному прагненні схопити Буття поза містом, в сільській місцевості та у візуальному мистецтві живопису, яке виражає Буття в природі. Французький живописець Поль Сезанн служить йому прикладом у такому прагненні. Картина сосни, на його думку, повинна мати більшу глибину Буття, ніж оригінальна сосна в Провансі, де Сезанн писав її. Якщо у Гайдеґґера прикладом Буття в живописі була пара черевиків Ван Гога, то приклад Шльогеріса ‒ сосна Сезанна. Критичний пафос статті заснований на аргументі, що Гайдеґґер і його литовський послідовник Шльогеріс не торкалися того, як розвивалися імпресіоністська концепція і техніка живопису і як залишилася тільки одна художня концепція з багатьох. Гайдеґґер використовував пару черевиків Ван Гога, а Шльогеріс використовував сосну Сезанна для того, щоб проілюструвати філософію мистецтва буття. Однак такий підхід нехтує тим фактом, що обидва ці художники належать до однієї й тієї ж школи в історії європейського живопису ‒ імпресіонізму, тому несправедливо звеличувати їх як єдино здатних виразити Буття в живописі.

Ключові слова: Буття, річ, Гайдеґґер, Шльогеріс, альфа-реальність, омега-реальність, сільська місцевість.

REFERENCES / СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes / M.Heidegger. – Stutgart: Reclam, 1950. – 95 р.

2. Heidegger M. Being and Time / M.Heidegger. – New York: Harper & Row, 2008. – 524 р.

3. Šliogeris A. The Thing and Art / F. Šliogeris. – Amsterdam: Rodopi, 2009. – 155 р.

4. Šliogeris, A. Alfa ir Omega / A. Šliogeris. – Vilnius. Pradai, 2009. – 411 р.

5. Stangos N. The Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism / N. Stangos. – London: Thames and Hudson,1994. – 424 р.

© Каваляускас Т. 2018