Текст статті - PDF

УДК 82–43

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).17

Б. Е. Носенок, cтудентка, 2 курс ОР "Магістр",

філософський факультет, спеціальність "Культурологія",

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗБИРАЧ ОБРАЗІВ: АНТОН ЗАНЬКОВСЬКИЙ ТА ЙОГО МІФОЛОГІЯ

У статті, яка є одночасно культурологічною та літературно-критичною, розглядається світ і міфологія творів петербурзького та воронезького письменника Антона Заньковського (нар. 1988), натхненного українською культурою, автора романів "Девкаліон" (2015) та "Ветошниця" (2016), опублікованих в літературному журналі "Нева". Ці романи руйнують звичний часо-простір, наближаючи його сприйняття до початкової сингулярності, до граничності моменту народження Всесвіту. Творчість автора повертає читача-мандрівника у ще не пережите минуле, описане Андрієм Білим, Володимиром Набоковим, Анатолієм Марієнгофом, Осипом Мандельштамом, Олександром Блоком та іншими – неназваними. Образність творів Антона Заньковського постає деякою безпосередньою онтологією – завдяки особливій чуттєвості та майже тілесній відчутності тексту. Автор виступає колекціонером відчуттів і образів, після чого, однак, залишається порожнеча й лихоліття- безчасся, а пам'ять змінюється забуттям. Це міфологія вічного руху, "топографічної амнезії", фланірування, лабіринту, вулиць, орнаментів, арабесок, ліній, алюзій, минулого, дитинства, ностальгії, жалю, занепокоєння та сновидних мрій.

Ключові слова: образність, "жанрове перевертництво", граничність, кінестезія, онтологія образу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агамбен Дж. Что современно? / Дж. Агамбен [Пер. с итал. диакона Августина Соколовски]. – К.: Дух і Літера, 2012. – 78 с.

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт [Пер. с франц. Г. К. Косикова]. – М.: Прогресс, 1989. – 614 с.

3. Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения / Г. Башляр [Пер. с франц. Б. Скуратова]. – М.: Издательство гуманитарной литературы (Французская философия ХХ века), 1999. – 164 с.

4. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Г. Башляр [Пер. с франц. Н. Кисловой, Г. Волковой, М. Михеева]. – М.: "Российская политическая энциклопедия", (РОССПЭН) , 2004. – 374 с.

5. Башляр Г. Земля и грезы воли / Г. Башляр [Пер. с франц. Б. Скуратова]. – М.: Издательство гуманитарной литературы (Французская философия ХХ века), 2000. – 383 с.

6. Вирильо П. Машина зрения / П. Вирильо [Пер. с фр. А. Шестакова]. – СПб.: Наука, 2004. – 140 с.

7. Голосовкер Я. Э. Сказания о титанах. [Електронний ресурс] / Я. Э. Голосовкер – Режим доступу: http://www.lib.ru/MIFS/golosowker.txt.

8. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас /Ж. Диди-Юберман [Пер. с фр. А. Шестакова]. – СПб.: Наука, 2001. – 263 с.

9. Женетт Ж. Фигуры: В 2-х томах. Том 1–2 / Ж. Женетт – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.

10. Заньковский А. Ветошница. [Електронний ресурс] / А. Заньковский – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/neva/2016/7/vetoshnica.html.

11. Заньковский А. Девкалион. [Електронний ресурс] / А. Заньковский – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/neva/2015/7/2z.html.

12. Заньковский А. Стихи в прозе из романа "Девкалион". [Електронний ре-13. Инишев И. Пространственность образности. [Електронний ресурс] /И. Инишев – Режим доступу: https://www.hse.ru/data/2011/12/17/1213935169/Inishev_Topos_1_2011.pdf.

14. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы /Б. Мандельброт [Пер. с англ. А. Логунова]. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.

15. Моруа А. В поисках Марселя Пруста: Биография / А. Моруа [Пер. с фр. Л. Ефимова]. – СПб.: Лимбус Пресс, 2000. – 384 с.

16. (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами [Сост. С. Шолохова, А. Ямпольская]. – М.: Академический проект, 2014. – 288 с.

17. Пруст М. Обретенное время. [Електронний ресурс] / М. Пруст Режим доступу: http://librebook.ru/obretennoe_vremia/vol1/.

18. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупе (Глава 2. "Форма времени") /С. Хокинг [Пер. с англ. А. Сергеева]. – СПб.: Амфора, 2013. – 218 с.

19. Dhainaut P. Un livre d’air et de mémoire / P. Dhainaut – Paris, Sud, 1989. – 155 p. сурс] / А. Заньковский – Режим доступу: http://stenograme.ru/b/rockpainting/ zankovsky-poems.html.

© Носенок Б. Е. 2018