Текст статті - PDF

УДК 18:7.01

DOI: https://doi.org/10.17721/UCS.2018.1(2).05

О. І. Оніщенко, д-р філософ. наук, проф.

Київський національний університет театру,

кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого,

вул. Ярославів вал, 40, м. Київ, 01054, Україна

каЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПОЛЬСЬКИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ХХ СТ.: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Стаття присвячена аналізу польського естетичного дискурсу ХХ ст. та перспективам його інтерпретації в українській естетиці, зокрема в роботі К. Шевчук, що захищається на кафедрі етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ці розробки значно розширюють уявлення про канон польської естетичної думки, класично представлений іменами таких польських естетиків, як Р. Інгарден і В. Татаркевич, та відкривають імена фактично невідомих в Україні польських науковців, серед яких особливий інтерес викликає доробок Л. Блауштайна, М. Валліса, Г. Ельзенберга та С. Оссовського. У даній перспективі висвітлюються вже традиційні для естетики ХХ століття проблеми, зокрема психологія художньої творчості, колективність естетичного переживання, співвідношення фантазії та уяви. Також відкриваються нові інтерпретаційні перспективи піднесеного та потворного, естетичного переживання та досвіду.

Ключові слова: інтерпретація, естетичне переживання, естетичне почуття, емоція, фантазія, потворне, експресія, стимул.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бранский В. Искусство и философия / В. Бранский. – Калининград: Янтарный сказ, 1999. – 703 с.

2. Вайль П. Гений места / П. Вайль. – М.: КоЛибри, 2006. – 485 с.

3. Гюйо М. Искусство с социологической точки зрения / М. Гюйо; [Пер. Д.А.М.]. – С-Пб.: Изд-во товарищества "Знание", 1900. - С. 29‒464.

4. Шевчук К. С. Аксіологічний вимір естетичного переживання в польській естетиці першої половини ХХ ст / К. С. Шевчук. – Дисертація / рукопис, 2017. – 402 с.

5. Шкепу М. А. Естетика безобразного Карла Розенкранца / М. А. Шкепу. – К.: Фенікс, 2010. – 448 с.

© Оніщенко О. І. 2018