Головний редактор

Анатолій Конверський, д.ф.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Заступник головного редактора

Валентина Панченко, д.ф.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Відповідальний секретар

Світлана Стоян, д.ф.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Редакційна колегія

  Рімкуте Аудроне, д.гуманіт.н., доцент, Вільнюський університет (Литва)

 

  Микола Бровко, д.ф.н., професор, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

 

  Поліна Герчанівська, д.культ.н., професор, Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

  Лариса Довга, д.ф.н., доцент, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

  Томас Каваляускас, д.ф.н., професор, Університет Клайпеди (Литва), запрошений професор Університету Гельсінкі.

 

  Наталія Кривда, д.ф.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

  Олена Оніщенко, д.ф.н., професор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення

  імені Івана  Карпенко-Карого

 

  Олена Павлова Олена Юріївна, д.ф.н., профессор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

  Ірина Петрова,  д.культ.н., професор, Київський національний університет культури і мистецтв.

 

  Марія Рогожа, д.ф.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

  Сергій Руденко, д.ф.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Анна Ільїна, канд. мист., докторант, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 
 
Євгенія Левченюк, канд. філос. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Анастасія Тормахова, канд. філос. наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

 

Віталій Туренко, канд. філос. наук, мол. наук. співроб., Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 

  Роман Сапенько, д.ф.н., професор, Університет Зелена Гура (Польща)